Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής

Στα πλαίσια του προγράμματος » ΜΕΛΙ, ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» επισκεφθήκαμε το Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής και συμμετείχαμε στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Η υπεύθυνη του μουσείου παρουσιάζει τα προϊόντα της μέλισσας